Adres e-mail:

Wydanie:

Święci Janowie: Chrzciciel i Ewangelista zostali oficjalnymi patronami Piły. Podczas uroczystej polowej mszy świętej pod pomnikiem Jana Pawła II, dekret Stolicy Apostolskiej w tej sprawie odczytał biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak.

„Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu mocą uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka zważywszy na to, iż wybór i akceptacja dokonane zostały zgodnie z normami prawa, przychyla się chętnie do wyrażonej prośby oraz zatwierdza Świętego Jana jako patrona u Boga wiernych miasta Piły wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami. Zgodnie z istniejącymi przepisami. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień” - czytamy w jego treści.

Kościoły pod wezwaniem świętych Janów od lat związane są z historią Piły. Funkcjonowały w mieście w przeszłości. Ten najbardziej chyba znany stał w miejscu dzisiejszego hotelu Gromada. Zniszczony na skutek działań wojennych nie został jednak odbudowany. Podjęto decyzję o jego zburzeniu w połowie lat 70-tych XX wieku.

Propozycję, aby Jan Chrzciciel i Jan Ewangelista zostali patronami Piły, radni zaakceptowali na początku jubileuszowego 2013 roku. Piła obchodzi bowiem w tym roku 500 lat odnowienia praw miejskich.

W czasie mszy dziękczynnej, której przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz – były ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski - pilanie podziękowali Świętym Janom za wielowiekową opiekę nad miastem. W homilii kardynał Nycz odniósł się natomiast do przedwojennej parafii pw. Śś. Janów.