Adres e-mail:

Wydanie:

- W naszej ocenie tereny są bardzo atrakcyjne. Dlatego spodziewamy się pozytywnego odzewu inwestorów – mówi Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia.

Dodatkowym argumentem dla inwestorów mają być również dodatkowe korzyści, jakie nieść ma za sobą włączenie terenów inwestycyjnych gminy, do podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O to samorząd Wielenia teraz się stara.

Przesłaliśmy dane o naszych terenach do zarządu pomorskiej strefy. Myślę, że mamy realne szanse na to, by utworzona została u nas taka podstrefa – informuje burmistrz Wielenia.

O tym, że szanse są realne, świadczyć może fakt, że niedawno podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej utworzona została w Czarnkowie. Zadanie wydaje się być więc możliwym do zrealizowania w Wieleniu.

Inwestorzy Wieleniowi potrzebni są prawdopodobnie tak samo jak wielu innym gminom powiatu. Burmistrz Elżbieta Rybarczyk podkreśla jednak, że Wieleń jest w szczególnej sytuacji. Jej zdaniem wielu mieszkańców musi dojeżdżać do pracy i to czasem bardzo daleko.

Miejsc pracy brakuje, myślę, że potencjalny inwestor nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracowników w Wieleniu – ocenia.