Adres e-mail:

Wydanie:

Przypomnijmy, że na początku roku na zlecenie trzcianeckiego ratusza architekci przygotowali dwa warianty modernizacji Placu Pocztowego w Trzciance. Po dyskusjach z radnymi okazało się jednak, że żadna z nich nie jest odpowiednia i muszą zostać zmodyfikowane. Trzecia koncepcja architektów, na której naniesione zostały zmiany wskazane przez burmistrza wydaje się być najbliższa tej, która będzie realizowana. Pewności jednak jeszcze nie ma, bo ostateczna decyzja podjęta ma zostać w marcu.

Dwa projekty przygotowane na zlecenie urzędu nie były satysfakcjonujące. Kolejne dyskusje spowodowały, że trzeba było zlecić trzecią koncepcję. I właśnie za jej realizacją opowiedzieli się trzcianeccy radni.

Wariant za realizacją którego opowiedzieli się radni zakłada przeniesienie z Placu Pocztowego dworca PKS i pozostawienie jedynie przystanku. Dużą część placu stanowić mają również tereny zielone, a w północnej części stanąć ma nieduży, najprawdopodobniej parterowy budynek, w którym mieścić się będzie poczekalnia dla pasażerów PKS, jeden lub dwa lokale gastronomiczne oraz toalety. W centralnej części placu znaleźć się ma klasyczna fontanna. Projekt zakłada również przeniesienie mauzoleum – to zadanie może jednak przeciągnąć się w czasie ze względu na procedury.

Dyskusja o przyszłości Placu Pocztowego toczy się już od dłuższego czasu. W debatę zaangażowani zostali również mieszkańcy. Na początku lutego odbyły się dwie debaty publiczne w tej kwestii. Sami radni Trzcianki nie byli zupełnie jednomyślni w tej kwestii. Podczas dyskusji na sesji padały różne propozycje. Między innymi taka, by na placu znalazły się symbole reprezentujące każde sołectwo, tak by stworzyły instalację przestrzenną. Ostatecznie radni opowiedzieli się jednak umiejscowieniem na placu budynku o charakterze handlowo- usługowym. Tylko jeden głos poparcia otrzymało natomiast umiejscowienie na placu Pocztowym centrum kultury.

Czy takie zagospodarowanie Placu Pocztowego jest optymalną opcją? To okaże się tak naprawdę już po zakończeniu inwestycji. Zdaniem prezesa trzcianeckiej spółdzielni mieszkaniowej i radnego powiatu Tadeusza Mańczaka na placu Pocztowym musi znaleźć się coś, co przyciągnie do niego mieszkańców.

- Jeśli taki obiekt tam się nie znajdzie, to plac choć ładny, to stał będzie pusty – obawia się radny.